Samotné vyšetření

Nutné náležitosti k samotnému vyšetření:

 • vyšetření se provádí na základě žádanky, kterou Vám vystavil Váš ošetřující lékař. Žádanku je nutné mít u sebe
 • před vyšetřením můžete být požádáni o vyslečení do spodního prádla (podle lokalizace vyšetření)
 • plánek a umístění pracoviště naleznete zde
 • parkování je možné v areálu Lékařského domu


Příprava na vyšetření:

U sonografického vyšetření dutiny bříšní (kromě ledvin) je nutné, aby se pacient dostavil na vyšetření nalačno.

Samotné vyšetření:

 • lékař Vás bude instruovat do příslušné polohy nutné pro indikované sonografické vyšetření
 • na vyšetřovanou oblast Vám bude nanesen sonografický gel, který je nezbytně nutný pro správnou funkci přístroje
 • v případě nutnosti Vám může být vydán povel k zadržení dechu
 • při vyšetření se přejíždí sonografickou sondou po vyšetřované oblasti (pro správnou funkci přístroje musí být sondou vyvinut dostatečný tlak na vyšetřovanou oblast, což může působit nepříjemně)
 • během vyšetření se nehýbejte a ležte v klidu
 • samotné vyšetření trvá od 10 do 30 minut podle vyšetřované lokalizace a požadavku odesílajícího lékaře.


Po vyšetření:

 • otřete si sonografický gel buničinou, která je k dispozici
 • můžete se obléci
 • výsledky Vašeho vyšetření Vám budou sděleny ihned
 • není-li Vám řečeno jinak můžete z pracoviště odejít


Ilustrační obrázky získané sonografií naleznete zde.