Ceník


Ceník zdravotních výkonů ultrasonografického pracoviště Medsono Jihlava s r.o.
Pracoviště akceptuje žádanky na vyšetření od zdravotních pojišťoven:


U nasmlouvaných pojišťoven je vyšetření bez poplatků:
• 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav
• 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.


U nenasmlouvaných pojišťoven se zdravotní péče hradí:
• 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
• 213 – Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovnaVyšetření prsu není nasmlouvané s žádnou pojišťovnou a hradí se v hotovosti.


Ceník za výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami a výkony pro vlastní potřebu platný od 1.1.2020:

Sonografické vyšetření Cena v Kč (s DPH)
- prsních žláz 500,-
- krku 500,-
- jednoho orgánu 400,-
- více orgánů 500,-
- břicha (horní / dolní) 750,-
- cév (Doppler) 750,-

Při více vyšetřeních konzultujte prosím cenu předem při objednání.V Jihlavě: Jednatelé:
Dne 20.12.2019 MUDr. Alexandr Černoch
MUDr. Olivie Havránková